การยืดกล้ามเนื้อให้ถูกวิธีสามารถป้องกันอาการบาดเจ็บได้

สโบเบท

สำหรับนักกีฬาทุกคนนั้น ย่อมรู้ดีว่าการยืดกล้ามเนื้อก่อนการเล่นกีฬานั้นๆ ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากต่อร่างกาย เพราะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และยังช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ ช่วยให้ยืดหยุ่นได้ดี แต่สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายโดยทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยืดกล้ามเนื้อก่อนทำการออกกำลังกาย ดังนั้น นี่คือวิธีการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง และสามารถทำตามได้ง่ายๆ ดังต่อไปนี้

  1. ท่าที่ใช้ควรค่อยๆยืดกล้ามเนื้อจนตึงแล้วพอทนได้ ไม่ควรยืดตึงเกินไปจนทำให้รู้สึกปวด และไม่ควรฝืนไว้เป็นเวลานานๆ เพราะอาจก่อให้เกิดกล้ามเนื้ออักเสบบริเวณนั้นได้
  2. ควรทำแต่ละท่าค้างไว้อย่างน้อย 15-30 วินาที ค่อยๆทำและไม่ควรทำเร็วจนเกินไป เพราะนอกจากจะไม่สามารถช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บขณะเล่นกีฬาใดๆได้เลย ยังเสียเวลาในการยืดไปโดยเปล่าประโยชน์
  3. ควรทำซ้ำท่าละ 5-10 ครั้ง เพราะเป็นจำนวนที่เหมาะสมในการช่วยกระตุ้มกล้ามเนื้อให้รู้สึกตื่นตัวก่อนการเล่นกีฬาแต่ละครั้ง
  4. สูดลมหายใจเข้าลึกๆขณะเริ่ม และค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆขณะจบ ในขณะทำการยืดกล้ามเนื้อในแต่ละท่า
  5. ก่อนการออกกำลังกายทุกครั้ง นักกีฬาควรยืดกล้ามเนื้อทุกครั้ง

หลังจากสิ้นสุดการออกกำลังกายแล้ว ควรยืดอีกครั้งเพื่อช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและป้องกันอาการปวดในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย จะรู้สึกถึงอาการปวดกล้ามเนื้อได้มากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ