วิธีปฏิบัติการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือล่าง

แทงบอล

ารออกกำลังกายนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังสร้างให้ผู้เล่นแสดงความมีน้ำใจนักกีฬา ได้รู้จักแพ้ ชนะและการให้อภัย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคย และมีสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันทั้งผู้เล่นที่ในทีมเดียวกัน และผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามด้วย

การเสิร์ฟจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ผู้เล่นตีลูกให้ข้ามตาข่ายไปยังฝ่ายตรงข้ามได้ การเสิร์ฟมีอยู่หลากหลายวิธี ซึ่งการเสิร์ฟลูกมือล่างเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมที่สุด ในขั้นตอนการเตรียมเสิร์ฟนี้ผู้ฝึกจะต้องเตรียมมือข้างที่ถนัดตีลูกบอลเงื้อไปข้างหน้า แล้วเกร็งมือให้แข็ง นิ้วชิดกัน จะแบหรือกำมือก็ได้ เพื่อใช้ส้นมือตีกระแทกบังคับลูกบอลไป ซึ่งวิธีปฏิบัติการเสิร์ฟลูกมือล่างมีดังนี้

  1. ผู้ฝึกเหวี่ยงแขนแล้วหงายมือที่จะตีลูกบอลให้เฉียดด้านข้างของลำตัวไปมาหลายๆ ครั้งเพื่อให้

เกิดความชำนาญ โดยการเหวี่ยงแขนไปด้านหน้าให้โดนใต้ลูกบอลแล้วค่อนมาทางด้านหลังเล็กน้อยพร้อมกับย่อตัวโยกหาจังหวะ

  1. ในจังหวะที่โยนลูกบอลขึ้นไปเพื่อจะตีลูกให้เหวี่ยงแขนไปข้างหลัง เมื่อเริ่มเหวี่ยงแขนมา

ข้างหน้าให้ย่อตัวตามจังหวะของแขนที่เหวี่ยงไป

  1. ลูกบอลไม่ควรโยนสูงเพราะควบคุมยาก ควรโยนในระดับเอวของผู้ตี เมื่อลูกลอยนิ่งจะเป็น

จังหวะเดี่ยวกับที่แขนเหวี่ยงมาตีลูก

การเสิร์ฟลุกในลักษณะนี้ถ้าผู้เสิร์ฟมีส้นมือที่หนาและแข็งแรงกว่าส่วนอื่น ก็จะทำให้ผู้เล่นตีลูกไปได้ไกลโดยที่ไม่เจ็บมืออีกด้วย