การกำเนิดกีฬาวอลเลย์บอล

SBOBET

วอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เล่นกันเป็นทีม ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ และส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เล่นให้ฝึกมีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เล่นและนำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

กีฬาวอลเลย์บอลเกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ 1895 โดยนายวิเลียม จี มอร์แกน ชาวสหรัฐเมอริกาซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพลศึกษาแห่งสมาคม Y.M.C.A ซึ่งมอร์แกนได้นำแนวคิดของเขาเองไปดัดแปลงกับวิธีการเล่นของกีฬาบาสเกตบอล แฮนด์บอล และเทนนิสเข้าด้วยกัน ในการนำมาทดลองด้วยการใช้ตาข่ายเทนนิสมาขึงเพื่อแบ่งผ่านกลางสนามบาสเกตบอลในโรงฝึกพลศึกษาออกเป็น 2 แดน ส่วนลูกบอลนั้นใช้ยางในของลูกบาสเกตบอลมาสูบลมให้แน่น เพราะว่ามีน้ำหนักน้อยกว่าและสามารถตีหรือเคาะลูกด้วยมือเปล่าข้ามตาข่ายไปโดยปราศจากอันตรายได้ ทักษะในการเล่นเบื้องต้นก็ใช้การเล่นแบบเทนนิสและแฮนด์บอลรวมกัน โดยเริ่มจากผู้เล่นคนหนึ่งส่งลูกด้วยมือไปอีกแดนหนึ่ง แล้วผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องโต้ตอบลูกด้วยมือให้ลูกข้ามตาข่ายกลับมา และจะเล่นไปจนกว่าลูกจะตกพื้นจึงมีการได้แต้มหรือเปลี่ยนส่งผู้ส่งลูกมีสิทธิส่งลูกได้ 3 ครั้ง ในเกมหนึ่งประกอบด้วย 9 Innings ถ้าฝ่ายใดแพ้ 3 Innings ก็ให้ปรับเป็นฝ่ายแพ้ ต่อมากติกากาเล่นวอลเลย์บอลก็ได้ให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จนเป็นที่มีคนนิยมเล่นกันอย่างกว้างขวางเหมือนในปัจจุบัน

วอลเลย์บอลถือได้ว่าเป็นกีฬาแบบผสมที่รวมเอากีฬา 3 ชนิดมาประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล แฮนด์บอล และเทนนิสแล้วนำมารวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็น กีฬาวอลเลย์บอลในที่สุด อีกทั้งกีฬาชนิดนี้ยังเป็นกีฬาที่มีเล่นได้ง่ายและสนุกสนานอีกด้วย