ท่าว่ายน้ำหลักๆ ในกีฬาว่ายน้ำปัจจุบัน

Girl swimming the crawl stroke

กีฬาว่ายน้ำนั้นถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะ คนเรานั้นมีการว่ายน้ำมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยการตั้งที่อยู่ ตามแม่น้ำลำคลองทะเลต่างๆ จึงทำให้ผู้คนในสมัยก่อนนั้นต้องฝึกว่ายน้ำเพื่อทำมาหากินเป็นต้นกีฬาว่ายน้ำจึงมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆและมีท่าที่พัฒนามาเรื่อยๆจน มีท่าว่ายน้ำหลักๆในปัจจุบันวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงท่าต่างๆในกีฬาว่ายน้ำไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

  1. ท่าว่ายน้ำแรกที่เราจะพูดถึงนั่นคือท่าว่ายแบบฟรีสไตล์ หรืออีกอย่างหนึ่งว่าท่า Crawl Stroke ในท่านี้หากมีทักษะการว่ายน้ำที่ถือว่าเป็นธาตุที่มีความเร็วสูงสุดเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นท่าที่ใช้ ร่างกายของนักว่ายน้ำนั้นตู้น้ำมากกว่าชาติอื่นๆและยังเป็นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ในกระบวนการสอนนั้นจะใช้ท่านี้ในการสอน ถ้าแรกหากจะก้าวไปสู่กระบวนการสอนท่าอื่น
  2. ถ้าต่อมานั้นเรียกว่าท่ากรรเชียง ท่ากรรเชียงนั้นจะคล้ายๆกับท่าฟรีสไตล์ แต่เป็นการว่ายแบบฟรีสไตล์แบบกับด้าน ท่านี้จะเป็นภาคที่หน้าของผู้ว่ายน้ำนั้นลอยอยู่เหนือน้ำตลอด แต่สำหรับในการแข่งขันนั้นหากใครใช้ท่านี้อาจจะทำให้น้ำเข้าหน้าได้เพราะต้องใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะทำให้น้ำเข้าหน้าได้ง่ายหากเราไม่มีพื้นฐานดีพอในการว่ายท่านี้นั่นเอง
  3. ก็มาคือท่าผีเสื้อสำหรับท่าผีเสื้อนี้นักว่ายน้ำจะต้องใช้แรงในการว่ายน้ำมากที่สุดมากกว่าท่าอื่น และในการฝึกว่ายน้ำนั้นท่านี้จะเป็นท่าสุดท้ายที่ครูฝึกจะฝึกนักว่ายน้ำว่าย 4 ท่าผีเสื้อนี้จะมีความเร็วมากเป็นอันดับ 2 รองจาก ท่าฟรีสไตล์ที่มีความเร็วเป็นอันดับ 1 สำหรับท่าผีเสื้อนี้จะต้องใช้วิธีการฝึกฝนนั้นนานกว่าที่อื่น เพราะร่างกายของเราจะต้องมีความแข็งแรง จะต้องใช้กล้ามเนื้อทั้งหัวไหล่ หน้าอก ลำตัว ขา และหลัง ที่แข็งแรง และหากมีพื้นฐานในการไหว้ที่ดีและมีร่างกายแข็งแรงแล้วจะว่ายท่านี้ได้สวยงามมากๆ การว่ายท่าผีเสื้อจะเป็นการถ่ายน้ำหนักของร่างกายไปมา จากหน้าไปหลังและจากหลังไปหน้าต่อกันเรื่อยๆ ท่านี้จึงต้องอาศัยเอวและสะโพกมาช่วยอยู่ตลอดเวลา
  4. และท่าสุดท้ายคือท่ากบ ถ้ามีจะมีความสำคัญมากในเรื่องของการขับเคลื่อนร่างกายไปข้างหน้า น้อยกว่าการใช้ขา เพราะการว่ายท่ากบนั้น 70% นั้นจะต้องใช้ขา ในการว่ายท่ากบนี้ต้องใช้เทคนิคและพรสวรรค์มากๆในการที่จะไหว้ได้อย่างให้เป็นธรรมชาติและดีที่สุด แต่ก็สามารถฝึกฝนให้ไหว้ได้ดีและสวยงามได้

สำหรับท่า 4 ท่าที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นท่าหลักๆที่ นักกีฬาว่ายน้ำในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมใช้กันซึ่งเป็นท่าที่ถูกกติกาในการว่ายน้ำนั่นเอง