ทักษะการหยุดลูกบอลในกีฬาฟุตบอล

            สำหรับนักกีฬาฟุตบอลนั้นจะต้องมีทักษะในการหยุดลูกบอลด้วย และถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่นักฟุตบอลทุกคนจะต้องทำได้นักฟุตบอลจะใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเล่นฟุตบอลยกเว้นบริเวณหัวไหล่ถึงมือในการบังคับลูกที่กลิ้งมาระดับพื้น การ์ตูนมาหรือลอยมาในอากาศให้ลูกบอลหยุดอยู่ในการครอบครองเพื่อที่ เราจะเล่นได้ต่อไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องของทักษะการหยุดลูกบอลไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

            สำหรับทักษะในการหยุดลูกบอลนั้นอย่างที่เราพูดไปข้างต้นว่าเป็นทักษะพื้นฐานเลยก็ว่าได้ ดังนั้นผู้ที่จะหยุดลูกบอลได้นานจะต้องมีความมั่นใจในตนเองตัดสินใจล่วงหน้าในเวลาอันจำกัดว่าจะใช้อวัยวะส่วนใดในการหยุดลูกฟุตบอลนานๆและจะหยุดด้วยวิธีแบบใดมีวิธีการเล่นลูกต่อไปอย่างไรอวัยวะที่ใช้หยุดลูกลักษณะท่าทางที่ใช้ในการหยุดลูกจะต้องมีความได้เปรียบที่จะเล่นลูกต่อไปอยู่เสมอและเท้าที่ยืนเป็นหลักจะต้องยึดพื้นให้แน่นและอยู่ในท่าที่ถนัดตามธรรมชาติให้ส่วนต่างๆที่ใช้ยึดลูกบอลโดยเฉพาะส่วนข้อต่อมีลักษณะยืดหยุ่น แขนทั้งสองข้างกางออกเพื่อช่วยในการทรงตัวตาของเราก็จะต้องจ้องมองที่ลูกบอลอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งครอบครองลูกบอล การฝึกหยุดลูกบอลไม่ว่าจะลักษณะใดๆก็ตามควรฝึกไปพร้อมกับการเตะลูกบอลไปด้วยด้วยการหยุดลูกบอลที่เป็นพื้นฐานที่ต้องใช้เป็นประจำและใช้บ่อยๆในการเล่นคือการหยุดลูกบอลด้วยเท้าด้านในหากลูกอยู่ระดับพื้นวิธีปฏิบัติคือตามองลูกบอลที่เคลื่อนที่มาตลอดเวลาจากนั้นก็ยกขาข้างที่จะใช้หยุดลูกบอลขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยแบะเข่าหันข้างเท้าด้านในไปด้านหน้าตรงทิศทางลูกบอลจากนั้นก็เคลื่อนเท้าออกไปรับลูกบอลจุดสัมผัสลูกบอลอยู่บริเวณใต้ตาตุ่มเมื่อสัมผัสลูกบอลให้ผ่อนเท้ากับตามแรงของลูกบอลให้ลูกบอลหยุดอยู่กับที่หรือครอบครองเพื่อที่จะเล่นตามความต้องการต่อไปต่อมาคือการหยุดลูกบอลด้วยเท้าด้านนอกทำได้โดยการ ยกขาข้างที่ใช้ยึดลูกบอลขึ้นในพื้นเล็กน้อยให้ข้างเท้าด้านนอกตรงทิศทางของลูกบอลจากนั้นก็เคลื่อนเท้าออกไปรับลูกบอลจุดสัมผัสอยู่บริเวณโคนนิ้วก้อยขณะที่สัมผัสลูกบอลให้ผ่อนเท้ากับตามแรงของลูกบอลครอบครองลูกบอลตามความต้องการและตามความเหมาะสมต่อมาคือการหยุดลูกบอลด้วยหลังเท้าทำได้โดยการยื่นเท้าที่จะใช้หยุดลูกบอลไปข้างหน้างอเข่าปลายเท้าชี้ลงพื้นจุดสัมผัสลูกบอลอยู่บริเวณหลังเท้าขณะเท้าสัมผัสลูกบอลให้ผ่อนเท้ากับตำแหน่งของลูกบอลจากนั้นให้หยุดลูกบอลหรือเล่นต่อไปตามความต้องการและสุดท้ายคือการหยุด ลูกบอลด้วยฝ่าเท้าทำได้โดยการยื่นเท้าที่จะใช้หยุดลูกบอลไปข้างหน้าเข่าตึงปลายเท้าสูงกว่าส้นเท้าจุดสัมผัสลูกบอลอยู่บริเวณฝ่าเท้าหรืออุ้งเท้าของเราให้ลูกบอลหยุดอยู่กับฝ่าเท้าจากนั้นก็ครอบครองลูกบอลหรือเล่นตามไปตามความต้อง

            อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการหยุดลูกบอลแบบไหนตาของเราก็ต้องมองอยู่ที่ลูกบอลที่เคลื่อนที่มาตลอดเวลา