กฎกติกาของสังเวียนที่ใช้ในการแข่งขันมวยไทย

มวยไทยมาจากมวยโบราณที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น ในปัจจุบันมวยคือศาสตร์แห่งการป้องกันตัว จากการใช้ร่างกายเป็นอาวุธ มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการป้องกันภัยที่มาถึงตัว แต่สำหรับการแข่งขัน เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามกติกา จำเป็นต้องมีนวมสวมที่มือทั้งสองข้าง และอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นข้อตกลงระหว่างกัน กฎกติกาจึงมีความสำคัญสำหรับนักมวยอย่างมาก

เพื่อความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับ ข้อตกลงซึ่งกันและกันจึงเป็นเรื่องสำคัญในกีฬาแต่ละชนิด  โดยเฉพาะมวยไทย ควรมีกฎระเบียบเพื่อเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีกติกาที่คอบคลุมตั้งแต่สังเวียน นักมวย และคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดกฎกติกาของสังเวียนที่ใช้ในการแข่งขัน ดังนี้

  1. ขนาดสังเวียน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบ่งออกเป็น 2 ขนาดวัดจากภายในเส้นเชือก คือ ขนาดเล็กด้านละ 10 m. และขนาดใหญ่ด้านละ 7.30 m. ความสูงทั้งสองขนาด ไม่ต่ำกว่า 3 ฟุตแต่ไม่ควรสูงเกิน 4 ฟุต
  2. เชือก รอบสังเวียนมีเชือกกั้น 4 เส้น มีความสูงจากพื้นเวที ตามลำดับ ดังนี้ 16 32 48 และ 60 นิ้ว  มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ½ นิ้ว ห่อหุ้มเชือกด้วยวัสดุที่นิ่มเรียบ มุมเชือกด้านในห่อหุ้มด้วยวัสดุอ่อน เชือกแต่ละด้านผูกแน่นด้วยผ้าที่มีความเหนียว ยืดหยุ่น ในระยะที่เท่ากัน เพื่อป้องกันการเลื่อนไปตามเชือก
  3. พื้นเวที ควรมีความปลอดภัย ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน ห่างออกจากเชือกกั้นอย่างน้อย 20 นิ้ว ปูทับด้วยวัสดุที่เหมาะสมมีความยืดหยุ่น ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว เช่น ผ้าสักหลาด พร้อมกับปูผ้าคลุมขึงตึงพื้นเวทีอีกชั้นหนึ่ง
  4. มุมสังเวียน มีทั้งหมด 4 มุม ควรห่อหุ้มด้วยนวมสูงจากพื้นเวที 60 นิ้ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว เพื่อป้องกันอันตรายให้กับนักมวย ส่วนมุมแดง คือ มุมสังเวียนที่อยู่ฝั่งซ้ายใกล้กับประธานควบคุมการแข่งขัน
  5. บันได เมื่อเวทีสูงจากพื้นจำเป็นต้องมีบันได มีการใช้งานบ่อย ทำให้ความกว้างของบันไดต้องมากพอไม่น้อยกว่า 3 ฟุต โดยมี 3 บันได มุมที่วางบันไดมีอยู่สองมุม คือ มุมตรงข้ามของเวทีสำหรับนักมวยและพี่เลี้ยง และมุมตรงกลางสำหรับผู้ชี้ขาดและแพทย์ ดูแลสำหรับนักมวยได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง
  6. กล่องพลาสติก มุมตรงกลางนอกสังเวียน จะมีอยู่สองมุมที่ติดกล่องพลาสติกสำหรับทิ้งกระดาษทิชชู หรือทิ้งกระดาษชำระที่ซับเลือด

การเป็นที่ยอมรับในกฎกติกา ทำให้เกิดความเป็นระเบียบ มีการสร้างสนามหรือสังเวียนที่เป็นมาตรฐาน ทุกคนอยู่ในกรอบ รู้จักการนำกีฬาชนิดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากกฎกติกาที่เป็นข้อตกลงระหว่างกันตั้งแต่แรก